Monialaisten opintojen linja

Reisjärven kristillinen opisto


Börjar

29.08.2021

Avslutar

07.05.2022

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Bildkonst, Folkhögskoleår för laropliktiga, Litteratur och skrivande, Media / kommunikation, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

Monialaisten opintojen oppivelvollisuuskoulutuslinjan yleissivistävien opintojen avulla opiskelija parantaa opiskeluvalmiuksiaan vahvistamalla laaja-alaista osaamista ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärtämistä. Linja on tarkoitettu laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville (2005 syntyneille ja sitä nuoremmille).