Mentaltränarutbildning modul 2/4

Norrvalla folkhögskola


Börjar

01.01.2021

Avslutar

31.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

11-12.01.2021, 15-16.02.2021, 15-16.03.2021, 12-13.04.2021, 10-11.05.2021


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

Förhandkunskap till att påbörja del 2 är att man avlagt del 1 eller har annan motsvarande kunskap, Delkurs 2 bygger också på ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår dina inre mentala processer och hur du kan arbeta för att stärka dem. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand.