Mentaltränarutbildning åk 1. Norrvalla 2019-2021

Norrvalla folkhögskola


Avslutar

05.05.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Med kunskaper och egna erfarenheter kan du hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniska och privatperson.