Mångkulturell språklinje, helårslinje

Kronoby folkhögskola


Börjar

13.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

För studerande som läser svenska eller finska som andra språk. Nybörjar- praktisk och avancerad nivå.