Maahanmuuttajakoulutus viittomakielisille 2021 – 2022

Kuurojen kansanopisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

10.06.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

37 viikkoa


Utbildningsform

Utbildning för invandrare

Utbildningsområde

Utbildning för invandrare

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia. Opintoihin sisältyy mm. suomalaista viittomakieltä, suomen kieltä, tietotekniikkaa, yhteiskunta- ja työelämätaitoja. opiskelija saa tietoa myös oikeuksistaan erilaisiin viittomakielisiin palveluihin. Linjalla voi opiskella 4 tai 5 päivänä viikossa.