Luottamusmieskoulutus

Aktiivi-Instituutti


Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Beskrivning av utbildning