Luontoyhteysohjaajan koulutus

Muurlan Opisto


Börjar

01.06.2022

Avslutar

03.10.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 op


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Rehabilitering och stödtjänster

Beskrivning av utbildning

Koulutuksessa opitaan, miten ja miksi luontoympäristö kuntouttaa ja voimaannuttaa. Koulutus antaa laajat valmiudet tuntea luontoyhteyden merkityksen hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan useita luontoyhteysmenetelmiä ja niiden käytännön sovelluksia. Luontoyhteysmenetelmät soveltuvat kaikenikäisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Harjoitusten avulla itsetuntemus kasvaa, hyvä olo syvenee, ryhmän yhteenkuuluvuuden tunne voimistuu ja luontoyhteys vahvistuu. Seuraava koulutus kesällä 2022.