Luontokuvauksen ammatilliset perusteet

Otavan Opisto


Börjar

14.09.2020

Avslutar

14.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Fotografering

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen aikana perehdytään monipuolisesti ja laaja-alaisesti luontokuvauksen eri osa-alueisiin sekä teoriassa että käytännössä.