Luonnonvarat ja ympäristö

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

16 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Biologi, Miljö, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.