LINJE X – Folkhögskoleår för läropliktiga

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Börjar

19.08.2021

Avslutar

25.05.2022

Undervisningsspråk

Svenska

Utbildningens omfattning

53 sp


Utbildningsform

Folkhögskoleår för läropliktiga

Utbildningsområde

Bildkonst, Film, Folkhögskoleår för laropliktiga, Fotografering, Grafisk design, Konst och kultur, Media / kommunikation, Musik, Studiefärdigheter / personlig utveckling

Beskrivning av utbildning

LINJE X är ett attraktivt alternativ för den tonåring som av olika orsaker inte hittar sin plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Året ger den studerande möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare. Utbildningen består av gemensamt innehåll (enligt en riksomfattande läroplan) samt valbara studier (inriktade studier, enligt läroanstaltens läroplan), t.ex. form&färg, film&foto, musik, IT&teknik, uteliv&teamwork