Laskentatoimen perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Handelsämnen och administration, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.