Language & Communication

Lärkkulla-stiftelsens folkakademi


Börjar

31.08.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Englanti


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Språkprogram för fortsättningsstudier och yrkesliv. Studierna ger förberedelse för avläggande av språkexamina. Ämnen: svenska, engelska, finska. Lärkkullan kieliohjelma on peruste kielten jatko-opiskelua ja työelämää varten. Opiskelu päättyy keskitason yleiseen kielitutkintoon. Aineet: ruotsi, englanti ja suomi (alkeis- ja jatkosuomea)