Lääkislinja

Otavan Opisto


Börjar

14.09.2020

Avslutar

14.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Medicin

Beskrivning av utbildning

Valmistaudu lääketieteen pääsykokeisiin. Lääkislinjalla kerrataan ja syvennetään lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriä, opiskellaan pääsykokeessa tarvittavaa matematiikkaa, valmistaudutaan pääsykokeeseen tekemällä monentyyppisiä tehtäviä ja harjoituspääsykokeita sekä ainekohtaisia kokeita. Koulutus kestää lukuvuoden syyskuusta toukokuulle.