Lääkislinja

Otavan Opisto


Börjar

14.09.2020

Avslutar

14.05.2021


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Valmistaudu lääketieteen pääsykokeisiin. Lääkislinjalla kerrataan ja syvennetään lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriä, opiskellaan pääsykokeessa tarvittavaa matematiikkaa, valmistaudutaan pääsykokeeseen tekemällä monentyyppisiä tehtäviä ja harjoituspääsykokeita sekä ainekohtaisia kokeita. Koulutus kestää lukuvuoden syyskuusta toukokuulle.