Lääketieteisiin suuntaava opintolinja

Rovala-Opisto


Börjar

06.09.2021

Avslutar

13.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Biologi, Medicin, Naturvetenskaper

Beskrivning av utbildning

Valmistaudu lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen valintakokeisiin! Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua, jossa perinteisen luokkaopetuksen lisäksi on pienryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Opintojen sisältö Lukion fysiikan, kemian ja bologian sisältöjen kertaus Valintakoeharjoituksia Aineistoharjoituksia Tehtäviä ryhmässä ja omatoimisesti Simuloituja valintakokeita Mahdollisuus harjoitella abittikokeita, jos menee korottamaan yo-arvosanoja Lääketieteisiin suuntaavalla opintolinjalla keskeistä on soveltavien ja valintakoetyyppisten tehtävätyyppien harjoittelu.