Lääketieteisiin suuntaava linja

Rovala-Opisto


Börjar

02.09.2019

Avslutar

08.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Lääketieteiden linjalla valmistaudutaan lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tuleviin valintakokeisiin. Opinnoissa painopiste on soveltavissa tehtävissä ja harjoituksissa. Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua, jossa perinteisen luokkaopetuksen lisäksi on pienryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta.