Kuvitus ja graafinen suunnittelu

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Börjar

19.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Koulutus perehdyttää kuvituksen ja graafisen suunnittelun perusteisiin ja vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia edetä alan työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Aineita mm. ideointi ja luonnostelu, kuvakerronta, piirtämisen tekniikat, kuvankäsittely, julkaiseminen, typografia, piirustus, maalaus, visuaalinen kulttuuri.