Kuvataiteen perusopinnot

Limingan taidekoulu


Börjar

01.09.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Bildkonst, Konst och kultur

Beskrivning av utbildning

Kuvataiteen perusopinnot (Lapin yliopisto)