Kuvataidelinja 2020-2021

Savonlinnan kristillinen opisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Opitaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun perusteet. Perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen, sommitteluun, värioppiin ja plastiseen sommitteluun. Piirustuksessa ja maalauksessa opitaan käyttämään erilaisia kuvallisen ilmaisun välineitä ja työtapoja ja valitsemaan niistä omaan taiteelliseen ilmaisuun sopivimmat.