Kuvataidelinja 2019-2020

Savonlinnan kristillinen opisto


Börjar

19.08.2019

Avslutar

28.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Opitaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun perusteet. Perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen, sommitteluun, värioppiin ja plastiseen sommitteluun. Piirustuksessa ja maalauksessa opitaan käyttämään erilaisia kuvallisen ilmaisun välineitä ja työtapoja ja valitsemaan niistä omaan taiteelliseen ilmaisuun sopivimmat.