Kuvataide

Kymenlaakson Opisto


Börjar

17.08.2020

Avslutar

22.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

54 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Bildkonst

Beskrivning av utbildning

Kuvataide on ideoiden ja ajatusten kuvalliseen tai kolmiulotteiseen muotoon saattamista. Linja kestää lukuvuoden, jonka opintoihin sisältyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Avoimen AMK:n visuaalisen viestinnän opintokokonaisuus (25 op). Voit myös hakea mukaan kuvataidelinjalle kevätlukukaudeksi.