Kristuksen valkeuteen

Valamon opisto


Börjar

13.05.2021

Avslutar

16.05.2021

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Kortkurser

Beskrivning av utbildning

Kristuksessa ovat kaikki tiedon ja viisauden aarteet, ja hänen pyhänsä ovat ammentaneet niitä ajasta aikaan. Kurssilla syvennetään Kristuksen tuntemusta kirkkoisien ajattelun ja sitä heijastavien pyhien kuvien äärellä. Lisäksi luodaan katsaus uuteen tutkimustietoon siitä, mitä arkeologia on saanut selville Kristuksen elämään liittyvistä asioista. Luennoista vastaa pappismunkki, professori Serafim Seppälä.