Kostrådgivarutbildningen

Norrvalla folkhögskola


Börjar

16.01.2020

Avslutar

19.04.2020

Undervisningsspråk

Svenska


Utbildningsform

Kortkurser

Utbildningsområde

Hälsa och välmående

Beskrivning av utbildning

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du har lärt dig under utbildningen i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper för dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar.