Korean kielen ja kulttuurin linja

Joutsenon Opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

17.05.2024

Undervisningsspråk

Englanti

Utbildningens omfattning

35 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Språk och internationalism, Studiefärdigheter / personlig utveckling, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Korean kielen ja kulttuurin linjan opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti koreaa. Linjalla opiskellaan natiivin opettajan johdolla eikä aiempaa osaamista korean kielestä tarvita. Opintokokonaisuuden suoritettuaan oppija ymmärtää ja osaa tuottaa suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisia koreankielisiä ilmauksia. Lisäksi perehdytään korealaiseen kulttuuriin ja Korean historiaan. Opinnot valmistavat Korean valtion viralliseen kielitestiin (TOPIK-Language ProProficiency Test) ja valtakunnalliseen puhetilaisuuteen.