Komiikka ja stand up

Helsingin Evankelinen Opisto


Börjar

19.08.2020

Avslutar

28.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Konst och kultur, Teater

Beskrivning av utbildning

HEOn Komiikan ja Stand Upin opintolinjalla opiskelijat syventyvät komiikan ja stand up -komiikan sisältöihin, käsikirjoittamiseen, tekniikoihin sekä esityksen valmistamiseen ja toteutukseen. Opintojen tavoitteena on tarjota tietoa, taitoa ja osaamista komiikasta ja stand upista sekä työkaluja oman stand up -ohjelmiston ja sen sisällön rakentamiseen.