Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

10.09.2021

Avslutar

11.12.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on tukea omien lahjojen tunnistamisessa ja niissä vahvistumisessa sekä oman paikan löytämisessä. Koulutus pyrkii tukemaan rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa sekä rohkaisee samalla kunkin opiskelijan henkilökohtaista prosessia oman henkilökohtaisen palvelutavan ja vahvuuksien löytämiseksi ja vahvistumiseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä ja ihmisten rakkaudelliseen kohtaamiseen evankeliumin välittämiseen.