Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

06.09.2024

Avslutar

14.12.2025

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op. Koulutus sisältää 12 viikonloppuisin järjestettävää lähijaksoa.


Utbildningsform

Vuxenkompetens: Grundläggande färdigheter och nyckelfärdigheter för arbetslivet

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on tukea omien lahjojen tunnistamisessa ja niissä vahvistumisessa sekä oman paikan löytämisessä. Koulutus pyrkii tukemaan rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa sekä rohkaisee samalla kunkin opiskelijan henkilökohtaista prosessia oman henkilökohtaisen palvelutavan ja vahvuuksien löytämiseksi ja vahvistumiseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä ihmisten rakkaudelliseen kohtaamiseen ja evankeliumin välittämiseen. Kouluttajina toimivat pitkään evankelioimistyötä tehneet ja sen eri puoliin perehtyneet asiantuntijat.