Kohtaamisen kosketus -toiminnallisten menetelmien koulutus seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoistyöntekijöille

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

20.08.2021

Avslutar

19.09.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

5 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Församlingsarbete och teologi, Psykologi, Sielunhoito, Socialt arbete, Teologia

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää elämäntarinatyöskentelyyn ja antaa osallistujille valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttämiseen asiakastyöskentelyssä. Kouluttajana toimii Heli Suoaro, seurakunnallisten aineiden opettaja, diakoni, sielunhoitoterapeutti. 1. Elämäni tarina - portti sydämeeni 20.-22.8.2021 • hoitava kohtaaminen • dialoginen vuoropuhelu • elämäntarina • hengellinen elämäntarina • elämänkaaripsykologia 2. Toivontarina elämään 17.-19.9.2021 • toiminnalliset menetelmät yksilötyöskentelyssä • symbolityöskentely • tarinallisuus • Toivontarina -työmenetelmä auttamistyössä