Kirjoittamisen perusopinnot JY

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Börjar

15.08.2019

Avslutar

31.07.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Litteratur och skrivande, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning