Kirjoittamisen opinnot

Työväen Akatemia


Börjar

26.08.2019

Avslutar

22.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Kirjoittamisen opinnoissa syvennytään erilaisiin tekstityyppeihin ja luomisprosesseihin. Kirjoittaminen ja saatu palaute ovat keskeinen osa opintoja. Mahdollisuus jatkaa kirjoittamisen aineopinnoissa. Opinnot rakentuvat Jyväskylän yliopiston opintojen sekä kirjoittajana kasvamista tukevien teemaopintojen ympärille. Hakuaika touko-elokuu 2019. Hakulomake opiston kotisivuilla.