Kirjoittaminen, perusopinnot

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Humanistiska området och konstbranschen, Litteratur och skrivande

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opinnot (30 op) sopivat kaikille, jotka haluavat harjoitella kirjoittamisen perustaitoja, kokeilla eri tekstilajien tuottamista sekä tutustutua kirjoittamisen taiteellisiin ja tieteellisiin lähtökohtiin.