Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

10.01.2020

Avslutar

22.11.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Litteratur och skrivande

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.