Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Perheniemen evankelinen opisto


Börjar

13.01.2023

Avslutar

19.11.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Hälsa och välmående, Litteratur och skrivande, Pedagogik / undevisning och handledning, Socialt arbete

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.