Kestävä yhteiskunta

Kiljavan opisto


Börjar

14.08.2023

Avslutar

31.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Det sociala området, Miljö, Samhällsvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Koulutuksen aikana pääset laajentamaan ymmärrystäsi ekokriisin eri ulottuvuuksista, juurisyistä ja ratkaisuehdotuksista. Tutustumme viimeisimpään ekokriisiä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, päätöksentekoon sekä ekososiaalisesti kestävän yhteiskunnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tarkastelemme ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tapoja sekä vaikuttamisen keinoja. Suurten globaalien ilmiöiden hahmottamisen ohella tarkastelemme myös kestävyyskysymyksiä paikallisesti. Tämän lisäksi tutustutaan kestävyyskysymysten parista löytyviin jatko-opintoihin.