Kesäopintolinja

Lehtimäen opisto


Börjar

12.06.2023

Avslutar

04.08.2023

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Utbildning riktad till grupper med behov av särskilt stöd

Utbildningsområde

Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Kesäopintolinjan kesto on vähintään 8 opintoviikkoa eli se on yksi opiston pitkistä opintolinjoista. Opintolinjalla keskitytään teemallisesti asioihin, joiden opettelun nimenomaan kesänaika mahdollistaa tiedollisesti, taidollisesti ja toimintakyvyn osalta. Opintojen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänhallinnan ja toimintakyvyn parantuminen huomioiden opiskelijan yksilölliset toiveet.