Kemian perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

21.08.2023

Avslutar

24.05.2024

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Naturvetenskaper, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan.