Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

150 osp


Utbildningsform

Yrkesexamen

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Rehabilitering och stödtjänster, Socialt arbete, Specialundervisning

Beskrivning av utbildning

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän tuntee kehitysvamma-alan palvelujärjestelmän sekä toimintaa ohjaavan arvoperustan, säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä ammattietiikkaa noudattaen alan erilaisissa asiakastilanteissa. Koulutukseen on jatkuva haku.