Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Raudaskylän Kristillinen Opisto


Börjar

09.09.2019

Avslutar

31.12.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Yrkesexamen

Beskrivning av utbildning

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta, työssä oppimisesta sekä työelämässä toteutettavista tutkintotolaisuuksista. Mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osa/osia.