Kaustisen kansanmusiikkilinja

STEP-koulutus


Börjar

14.08.2023

Avslutar

17.05.2024

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Musik

Beskrivning av utbildning

Tule opiskelemaan yhtyesoittoa, laulua, tanssia ja käytännönläheistä teoriaa Suomen ja sen lähialueiden kansanmusiikin historiasta. Opintoihin sisältyy runsaasti soittamista ja esiintymisiä erilaisissa kokoonpanoissa. Opintoihin voivat hakeutua kaikki kansanmusiikista kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoihin ei vaadita aiempaa kansanmusiikkitaustaa eikä pidetä pääsykokeita. Opinnoista saat vauhtia jatko-opintoihin tai voit viettää hauskan ja kehittävän välivuoden.