Kauppatieteen perusopinnot

Alkio-opisto


Börjar

10.08.2022

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

30 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Handelsämnen och administration, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.