Kasvatustieteen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

22.08.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.