Kasvatustieteen perusopinnot (JY)

Joutsenon Opisto


Börjar

23.08.2021

Avslutar

20.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Suorita kasvatustieteen perusopinnot 25 op Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.