Kasvatustieteen perusopinnot

Peräpohjolan Opisto


Börjar

01.09.2022

Avslutar

30.06.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot

Beskrivning av utbildning

Suorita opinnot joustavasti verkossa! Peräpohjolan Opisto järjestää kasvatustieteen perusopinnot lukuvuonna 2022-2023 Oulun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan ohjattuina verkko-opintoina. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Oulun yliopistossa tarjottavaa opetusta.