Kasvatustieteen perusopinnot

Kymenlaakson Opisto


Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Beskrivning av utbildning

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op Oppimisen ja kehityksen haasteet 5 op Toimijana kasvatusalalla 5 op