Kasvatustieteen perusopinnot

Eurajoen kristillinen opisto


Börjar

07.09.2020

Avslutar

21.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

25 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kasvatustieteen perusopinnot