Kasvatustieteen linja

Kiljavan opisto


Börjar

10.08.2021

Avslutar

31.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Koulutus auttaa ymmärtämään ihmisen elämänikäisen kasvun mahdollisuuksia ja perehdyttää alan jatko-opintomahdollisuuksiin. Linja sisältää kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä aineopintoja Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.