Kasvatustieteen linja

Kiljavan opisto


Börjar

12.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

38 opintoviikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Koulutus auttaa ymmärtämään ihmisen elämänikäisen kasvun mahdollisuuksia ja perehdyttää alan jatko-opintomahdollisuuksiin. Linja sisältää kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä aineopintoja 10 opintopistettä Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.