Kasvatustieteen linja 2022 – 2023

Otavan Opisto


Börjar

05.09.2022

Avslutar

19.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

32 ov


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning

Beskrivning av utbildning

Kasvatustiede tutkii ihmisen kehitystä ja oppimista varhaisvuosista aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Kasvatustieteen opiskelu valmentaa monenlaisiin ammatteihin, kuten opettajaksi, varhaiskasvattajaksi, koulutussuunnittelijaksi ja tutkijaksi. Kasvatustieteen linja koostuu neljästä osiosta: Kasvatustieteen perusopinnot - voit suorittaa yliopiston perusopinnot Jyväskylän yliopistoon, VAKAVA-kasvatustieteen valtakunnallisiin valintakokeisiin valmentautuminen, Sulautuva oppiminen - uusi nimi: Verkkopedagogiikka? Hybridioppiminen, Oppimisen tulevaisuus.