Kasvatustieteen aineopinnot

Alkio-opisto


Börjar

12.08.2020

Avslutar

18.05.2021

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning