Kasvatustieteen aineopinnot

Alkio-opisto


Börjar

11.08.2021

Avslutar

18.05.2022

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

35 op


Utbildningsform

Öppna universitet och högskola

Utbildningsområde

Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.