Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot

Alkio-opisto


Börjar

09.01.2023

Avslutar

18.05.2023

Undervisningsspråk

Finska

Utbildningens omfattning

19 viikkoa


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Utbildningsområde

Avoimen yliopiston opinnot, Pedagogik / undevisning och handledning, Universitetsorienterande utbildning

Beskrivning av utbildning

Linjalla voit suorittaa kasvatustieteen (25 op, JY) perusopinnot. Lisäksi valmennusta VAKAVA–kokeeseen sekä toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen.