Kasvatus- ja opetusala

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Börjar

19.08.2019

Avslutar

29.05.2020

Undervisningsspråk

Finska


Utbildningsform

Folkhögskollinjer

Beskrivning av utbildning

Valmentava koulutus luokanopettajaksi, lastentarhanopettajaksi tai alan muuhun korkeakoulutukseen aikoville. Aineet: kasvatustieteen perusopinnot (avoin yo), varhaiskasvatus, erityispedagogiikka, kielet ja viestintä, VAKAVA-kurssi, taito- ja taideaineet.